Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om jou in aanmerking te laten komen voor een woning, toetsen wij jouw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen. Deze vind je hieronder.

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan  de de huurlastencalculator. Heb je vragen, bijvoorbeeld omdat je qua inkomen net niet voldoet. Of wil je een nadere toelichting, neem dan contact op met het verhuurteam.

Het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:


1 inkomen:


minimaal 50x de kale maandhuur bij een huurprijs tot EUR 1.000

minimaal 48x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen EUR 1.000 en EUR 1.500


2 inkomens:


samen minimaal 70x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)


Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Heb je vragen of wil je een nadere toelichting, dan kun je contact opnemen met het verhuurteam.

Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst:


vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.


Met pensioen:


het totale jaarinkomen van AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)


Eigen vermogen:


vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.


Zelfstandig ondernemer:


het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van je netto bedrijfsresultaat.


Let op:

heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.


Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator.
Heb je vragen of wil je een nadere toelichting, bijvoorbeeld omdat je het gewenste inkomen net niet haalt, dan kun je contact opnemen met het verhuurteam.

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?

In 8 stappen naar jouw eigen woning

Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij ook je woningvoorkeuren op (deze kun je later eventueel altijd nog aanpassen).


Stap 2: Je ontvangt een e-mail waarmee je een wachtwoord aan kunt maken. Vervolgens kun je inloggen in jouw digitale dossier (het IDD). Goed om te weten: je e-mailadres is je gebruikersnaam, het wachtwoord heb je zojuist zelf aangemaakt. Duurt dit langer dan 15 minuten, controleer dan even je SPAM box.


Stap 3: Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan in jouw persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al automatisch ingevuld. Heb je aangegeven dat je samen met een partner huurt? Vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.


Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als je alle documenten hebt geüpload, kun je klikken op ‘Documenten compleet’. Heb je aangegeven dat je samen met je partner huurt? Dan moet je ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’ uploaden.


Stap 5: Gaat je voorkeur bij nader inzien toch naar een andere type woning? Dan kun je deze wijzigen, met de knop ‘Woningvoorkeuren wijzigen’. Klaar? Niks vergeten bij de gevraagde documenten? Verstuur dan je inschrijving door te klikken op de ‘Documenten compleet’.


Stap 6: Wanneer je dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat doen we op basis van je opgegeven woonvoorkeuren, het aantal voorkeuren per woning, de ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.
 Je hebt de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als je de woning accepteert, zullen we jouw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).


Stap 7: Is jouw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan je toewijzen en sturen we jou het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, ontvang je het huurcontract per e-mail en kun je deze digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met het verhuurteam.


Stap 8: Nu is het wachten tot je woning wordt opgeleverd en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.


Op welke wijze moet ik mijn documenten uploaden?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je, zodra je jouw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (iDD). Om het voor jou gemakkelijker te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.


Belangrijke tips inzake je eigen privacy:


 • Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen [PROJECTNAAM]

 • Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)


We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF


Het aanleveren van documenten via e-mail of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.


Heb je vragen over de privacy van jouw gegevens, lees dan ons privacy statement op deze website goed door.

Waarom verloopt alles digitaal?

Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je alles vanuit huis organiseren. Zo hoef je geen vrij te nemen om ergens in een kantoor van alles in te komen leveren.
Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de voor jou perfecte woning.

Welke stukken moet ik uploaden in het digitale dossier?

In jouw digitale dossier kun je zien welke documenten je aan moet leveren om jouw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.


Loondienst


 • Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)

 • Loonstroken van de afgelopen 3 maanden

 • Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden


Gepensioneerd/Uitkering


 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)

 • Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden


Zelfstandig ondernemer


 • Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)

 • Prognose 2018 (opgesteld door een accountant)

 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)


Eigen vermogen


 • Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)


Koopwoning


 • (Voorlopige) koopakte

 • Jaaropgave hypotheek

 • Hypotheekverklaring

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning


 • Verhuurdersverklaring

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)


Inwonend


 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

 • Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus controleer het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we uw inschrijving helaas niet in behandeling nemen. Heeft u vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons privacy statement. (link)


Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is
van belang. Voor ons als verhuurder, maar ook voor jou, als huurder, zodat je niet een (te) groot financieel risico neemt. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Hoe worden de woningen toegewezen?

De woningen worden toegewezen aan de best passende kandidaat. Dit doen we aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van het dossier en finale credit-check.

Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Wanneer is een borg van toepassing?

Een waarborgsom is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:


 • je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

 • je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

 • je je inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

 • je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

 • je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

 • Je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

 • Je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.


Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Na deze periode is het mogelijk om elke dag van de maand de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt één volle maand.

Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Als je een eengezinswoning huurt, hoef je geen servicekosten te betalen.

Huur je een appartement, dan betaal je - bovenop de maandelijkse kale huur -  een voorschot servicekosten. Deze bedraagt EUR 45 per maand. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.


Waar je servicekosten voor betaalt, is opgenomen in de huurovereenkomst. Het kan zijn bijvoorbeeld zijn voor het elektra verbruik in de algemene ruimten, schoonmaak van de algemene ruimten of het tuinonderhoud.
Waar je servicekosten voor betaalt, is opgenomen in de huurovereenkomst die met jou is afgesloten. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Zo betaal je als huurder belastingen, zoals waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. Voor de kosten voor verzekering van jouw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar je verzekeringsadviseur.

Kan ik een huursubsidie aanvragen voor deze woning?

De woningen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van EUR 720,42 (prijspeil 2019) kun je huurtoeslag aanvragen.

Mogen mijn ouders garant staan?

We accepteren geen garantstellingen door derden (ouders).

Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.

Kan ik parkeren bij mijn woning?

Parkeren kan op maaiveld.

Van wie is de huurwoning?

De huurwoningen maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Bouwinvest heeft meer dan 16.000 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.

Hoe gaat Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens als je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen.

Meer weten? Lees dan het privacy statement op deze website.

De woningen zijn duurzaam. Hoe is dat dan geregeld?

De appartementen en eengezinswoningen in RijswijkBuiten zijn voorzien van een duurzaam klimaatsysteem.

Een klimaatsysteem dat bestaat uit een warmtepomp, een WTW-­‐systeem en zonnepanelen. Gezamenlijk zorgen zij voor een comfortabele en bovendien energiezuinige woning. Het klimaatsysteem in je woning voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen.

Het neemt echter wel wat ruimte in je berging in beslag. Je kunt ervan uitgaan dat circa 2 m2 van je bergruimte in beslag wordt genomen door apparatuur. Daarmee draag je wel bij aan een duurzame woonomgeving. Dat is ook een lekker gevoel. Daarbij zorgt dit klimaatsysteem ervoor dat je maandelijkse energiekosten buitengewoon laag zijn. 

Wil je meer weten over het systeem of heb je vragen? Neem dan contact op met de verhuurmakelaar.

Hoe werkt dit systeem?
Het klimaatsysteem wordt gestuurd door bodemwarmte. Deze warmte wordt door middel van bodemlussen diep in de grond, via een gesloten circuit naar de woningen gebracht. Een warmtepomp haalt de warmte uit de bodem en brengt die over op de vloerverwarming en andere warmwatervoorzieningen in de woning. Dit is de meest comfortabele vorm van verwarming én koeling.

In de zomer werkt het principe namelijk net andersom. Dan wordt de warmte teruggevoerd naar de bodem. Via de vloer zijn de woningen dan ook op warme dagen behaaglijk. Deze bodemwarmte wordt aangevuld met een ventilatiesysteem, dat de lucht in de woningen gezond houdt.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, wordt in iedere verblijfsruimte minimaal één afzuigpunt gemonteerd. In de techniekkast wordt de luchtkwaliteit continu gecontroleerd en geregeld. Een systeem dat volledig automatisch werkt.

Op het dak van de appartementengebouwen en de eengezinswoningen liggen zonnepanelen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de woningen. Alle energie die eventueel extra wordt opgewekt, wordt aan het electriciteitsnet geleverd. Zo gaat er niets verloren.

Hoe worden de wanden van de woningen afgewerkt?

De wanden van de woningen in RijswijkBuiten worden als volgt afgewerkt:

EENGEZINSWONINGEN
Boven het wandtegelwerk  (circa 1.50 m)  in het toilet worden de wanden afgewerkt met structuurspuitwerk in de kleur wit. 
Behoudens de wanden in de berging en de meterkast worden alle niet-betegelde en niet-gespoten wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt en vervolgens behangen met scanbehang en dekkend gesausd in de kleur wit RAL 9010.

APPARTEMENTEN
Boven het wandtegelwerk in het toilet (circa 1.50 m) worden de wanden afgewerkt met structuurspuitwerk in de kleur wit.
Met uitzondering van de wanden in de berging en de meterkast worden alle niet-betegelde en niet-gespoten wanden in de woning behangklaar afgewerkt en vervolgens behangen met scanbehang en dekkend gesausd in de kleur wit RAL 9010.

Worden er eisen gesteld aan de vloer in de appartementen?

Er worden inderdaad eisen gesteld aan de vloer die in de appartementen gelegd wordt. Ons advies is uw leverancier te raadplegen, rekening houdend met onderstaande richtlijnen.

Algemene voorschriften:

– Harde vloerbedekking bij houten constructie-vloeren is niet toegestaan.

– Een op de bestaande constructievloer verlijmde harde vloerbedekking is niet toegestaan.

– Het lijmen van (harde) vloerbedekking of ondervloeren op de bestaande constructie-vloer is niet toegestaan.

– Harde vloerbedekking bij massieve (betonnen/steenachtige) constructievloeren is toegestaan onder de voorwaarde dat door de aangebrachte harde vloerbedekking (toplaag en isolerende onderlaag samen) een verbetering van de contactgeluidsisolatie van tenminste +10 dB optreedt.

Let op!

Inzake de geluiddemping dient de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) met minimaal ± 10 dBA worden

verbeterd. De basis norm is NEN 1070 of NEN 5079 en uitgedrukt in een verbetering van de isolatie-index

voor contactgeluid (Ico) door een betonvloer met een vloerbedekking te beleggen, waar de "harde vloer"

op komt te liggen.


Praktische bouwtechnische voorschriften

– Harde vloerbedekking dient zwevend gelegd te worden op een isolerende onderlaag. Dus niet met schroeven, spijkers of lijm aan de constructievloer bevestigd.

– Harde vloerbedekking dient los te liggen van de omringende wanden (0,5 tot 1 cm van de wanden).

– Vloerplinten die op de harde vloerbedekking of tegen wanden worden aangebracht moeten los liggen van de wanden en harde vloerbedekking.

– De totale dikte van de vloerbedekking, inclusief onderlaag, mag niet meer bedragen dan 20 mm met dien verstande dat deuren niet mogen worden ingekort en het openen van deuren mogelijk moet blijven. Daarbij dient de ruimte tussen de onderzijde van de deuren en de vloer minimaal 1,5 cm te bedragen. Dit in verband met de ventilatie van de woning en met name van de badkamer en toiletruimte.

– Bij een lage temperatuur (24o) en/of reguliere vloerverwarming dient huurder rekening te houden met het aanbrengen van de ondervloer. Dit mag geen isolerende ondervloer zijn i.v.m. warmteoverdracht. Indien dit wel wordt aangebracht kunnen er koude klachten ontstaan waardoor de huurder zelf verantwoordelijk is voor de eventueel ontstane koude klachten.

– Bij zwevende dekvloeren dient de ondervloer bij het aanbrengen van een harde vloerbedekking dampremmend te zijn en geen isolerende ondervloer.

– Kruipluiken dienen bereikbaar te blijven.

– Als de harde vloerbedekking moet worden verwijderd, mag geen schade ontstaan aan de constructievloer, plinten en drempels. Indien er wel schade optreedt zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van huurder.